Kerk Ulrum

Kerk

De vroeg 13e eeuwse kerk van Ulrum was waarschijnlijk gewijd aan de Heilige Catharina. In de kerk waren ooit muur- en gewelfschilderingen aanwezig, die helaas verloren zijn gegaan bij de restauratie van 1916. Deze kerk is onlosmakelijk verbonden met Ds. Hendrik de Cock.

Lees meer

Agenda

In veel van de SOGK-kerken worden met regelmaat activiteiten georganiseerd. In de agenda vindt u hiervan een overzicht.

Bekijk agenda

Hendrik de Cock - De Afscheiding

In 1834 vond in het Groningse dorp Ulrum de Afscheiding plaats: het begin van de scheuring binnen de Nederlandse Hervormde Kerk die tot het ontstaan van de gereformeerde kerken leidde. Een enerverende gebeurtenis die ook belangrijk is geweest voor het ontstaan van godsdienstvrijheid in Nederland. Het was ook een sociale strijd. Tussen de allerarmsten en de liberale elite. 

Lees meer