Kerk Ulrum

Karakteristiek

Kerk en pastorie zijn onlosmakelijk verbonden met Ds. Hendrik de Cock: in 1834 begon vanuit dit ensemble de Afscheiding. In de nog aanwezige werkkamer in de pastorie schreef De Cock zijn preken, met uitzicht op de veertiende eeuwse kerk. In de jaren 1916/1917 is de kerk door de toenmalige rijksgebouwmeester C.H. Peters gerestaureerd, een wat wij nu noemen harde restauratie waarbij het uiterlijk van de kerk werd teruggebracht in wat men toen als romaanse stijl veronderstelde. De toren stamt uit de 15e eeuw, en heeft op de spits een windwijzer in de vorm van een leeuw.

Gebruik

De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten en culturele activiteiten.