Kerk Ulrum

Karakteristiek

De kerk van Ulrum is onlosmakelijk verbonden met Ds. Hendrik de Cock: in 1834 begon vanuit deze kerk de Afscheiding. De zaalkerk is in het tweede kwart van de 13e eeuw gebouwd en werd in de jaren 1916/1917 door de toenmalige rijksgebouwmeester C.H. Peters gerestaureerd. Hierbij werden de dichtgemetselde ingangen in noord- en zuidmuur heropend en later geplaatste grotere vensters teruggebracht in wat men toen als romaanse stijl veronderstelde. De toren stamt uit de 15e eeuw, en heeft op de spits een windwijzer in de vorm van een leeuw. De heilige Catharina zou mogelijk patrones zijn geweest van deze van oorsprong katholieke kerk.

Gebruik

De kerk wordt gebruikt voor kerkdiensten en culturele activiteiten.